• En salig blanding : en casestudie av flerkulturell menighetsutvikling 

      Ekeland, Turid (Master thesis, 2011-10-19)
      I de siste par tiår har det vært stor oppmerksomhet på menighetsutvikling i Norge, og mange har også vært opptatt av integrering av innvandrere. (Jfr 1.1 og kap. 3) I mitt bidrag legges det opp til at disse to aspektene ...