• Verdien av å lære i et fellesskap 

      Haugli, Gro Fallet (Master thesis, 2011-10-19)
      Et positivt syn på fellesskapets verdi er grunnlag for god læring. Det er en påstand jeg selv mener er viktig og nødvendig. Tema i oppgaven ble skolens rolle i forhold til individ og fellesskap. For å gå dypere inn i temaet ...