• Klasseledelse og relasjonsarbeid : lærerperspektiv på klasseledelse 

      Alzayegh, Hadeel Salama (Master thesis, 2020)
      Fenomenet som studeres i denne masteroppgaven er klasseledelse. Klasseledelse regnes i dag for å være et kjerneområde innenfor pedagogikken og debatter om norsk skolepolitikk. Hensikten med studien er å studere og beskrive ...