Tilleggshefte til Luthersk Kirketidende. Fra og med 2020 tok MF over etter Luther Forlag som utgiver av Tidsskrift for Praktisk Teologi. De fire siste utgavene ligger bak betalingstjeneste, eldre utgaver er gratis.

Collections in this community

Recent Submissions

View more