• Skjønnlitteratur og KRLE-undervisning 

      Torp, Guro Hauge (Master thesis, 2016-10-07)
      KRLE undervisningen skal etter læreplanen LK06 ble innført fremme elevenes leseferdigheter. Denne oppgaven utforsker problemstillingen: Kan det å lese skjønnlitteratur i KRLE-undervisningen føre til oppnåelse av formålet ...