• Nytt liv - karakteristiske trekk ved vekkelsene i Råde i 1973 og 1979 

      Tappel, Trond Inge (Spesialavhandling, 2011-09-02)
      «Det er åpenbart mange i Råde som merker Guds nærhet i disse dager i forbindelse med 'NyttLiv' 1». Dette rapporterte menighetsrådet i Råde kirke i februar 1973 i forbindelse med møteukene som utviklet seg til det mange ...