• En tunnel i vår framtid 

      Tangen, Susanne (Master thesis, 2021)
      I 1961 skrev Alice Glaser science fiction- novellen The Tunnel Ahead. Handlingen er lagt til New York, 2106. Samfunnet bærer preg av trengsel og mangel på naturressurser grunnet sterk overbefolkning. Myndighetene har funnet ...