• Ungdom og tro - Jehovas vitne i møte med skolen 

      Taen, Hilde Anita Nesland (Master thesis, 2015-06-25)
      Jeg ønsker i denne oppgaven å sette søkelyset på ungdom fra Jehovas vitner, og vil undersøke hvordan, og om de, opplever troskonflikter i møte med skolen, og på hvilken måte de løser disse, samt undersøke hvordan de opplever ...