• Meklerrollen ved konflikthåndtering i Den norske kirke 

      Sveen, Anne-Kjersti Landsverk (Master thesis, 2014-09-02)
      Internasjonale undersøkelser har vist at ledere bruker 20%, eller mer, av tiden sin på å håndtere konflikter på arbeidsplassen. Ledere kan ikke unndra seg dette ansvaret. Men han/hun kan velge mellom ulike roller i ...