• Hvilken rolle bør begrepet snill ha i etikken? 

      Skarpholt, Suzie Elisabeth (Master thesis, 2012-10-26)
      I denne oppgaven ønsker jeg å fokusere på etikk, og så ta for meg begrepet eller ordet snill for å se om det blir brukt, eller om det er mulig å bruke ordet når man snakker om etikk. Årsaken til valget er at jeg både som ...