• Motsier Paulus seg selv i Romerne 2, 6-16? 

      Ogoti, Jeni (Master thesis, 2020)
      Denne oppgaven har hatt som sikte å undersøke om Paulus motsier seg selv i Romerne 2,6-16. Jeg har arbeidet med tre hovedspørsmål som står sentralt i forskningsdiskusjonen rundt denne teksten. Det første var om Loven og ...