• Oppstandelsestekster i Harry Potter 

      Meyer, Ida (Master thesis, 2018)
      I denne oppgaven har jeg tatt for meg problemstillingen: Hvordan fremstilles oppstandelse i Harry Potter og hvilke religiøse forestillinger og tekster ligger under oppstandelsestekstene i Harry Potter bøkene? I arbeidet ...