• Mening i livet i møte med skam 

      Gilje, Katrine Immerstein (Master thesis, 2023)
      Temaet i denne oppgaven er hvordan kunnskap om hva som gir mening i livet kan hjelpe til med håndtering av kronisk skam. Dette blir fremstilt gjennom en teoretisk innholdsanalyse av teoriene til henholdsvis Tatjana Schnell ...