• Etniske minoritetselevers forhold til psykisk helse 

      Enerhaugen, Marcus Sosseh (Master thesis, 2023)
      Denne avhandlingen har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: «Hvilket forhold har etniske minoritetselever til psykisk helse? Og hvilke forutsetninger gir dette for undervisning og samtaler om temaet?». Bakgrunnen ...