• Betydningen av ekskursjon i KRLE-undervisningen 

      Brynsett, Celine Madeleine (Master thesis, 2020)
      I læreplanen for faget KRLE står det at «Kunnskap om religioner og livssyn er vesentlig for enkeltmennesket, for å kunne tolke tilværelsen og for å forstå kulturer i ens eget samfunn og i samfunn verden over» (Utdannings ...