• Pippi Langstrømpe som ressurs i sjelesorg med barn 

      Bergly, Hilde Renate (Master thesis, 2016)
      Temaet for denne avhandlingen er: ”Hvordan kan Pippi Langstrømpe brukes som ressurs i sjelesorg med barn?” Avhandlingens problemstilling er ”Hvordan kan Pippi-­‐fortellinger utgjøre det betydningsfulle tredje ledd i ...