• Kor er Torgama? : ein resepsjonshistorisk analyse av Genesis 10 

      Barsnes, Eirik Baug (Master thesis, 2023)
      Målet for avhandlinga er å utføre ein resepsjonshistorisk analyse av nokre tidlege resepsjonar av Genesis 10, altso Noa sine søner sin tolledot. I oppgåva lener eg meg på eit vidt utval av moderne kommentarlitteratur, samt ...