• John Wesley og Hans Nielsen Hauge i et komparativt perspektiv 

      Augensen, Hilde (Master thesis, 2012-03-29)
      Temaet i oppgaven er teologi i et komparativt perspektiv, og handler om John Wesley og Hans Nielsen Hauges teologi. For Wesley var målet for religionen helliggjørelse, som i praksis betyr å elske Gud og sin neste, og det ...