• Estetiske læreprosesser - i kirkelig undervisning 

      Paulsen, Susanne (Master thesis, 2022)
      Jeg har i problemfeltet problematisert ordbruken i trosopplæringsplanen og jeg har sett at en manglende helhetsforståelse i flere aspekter etterlyses i evalueringsrapporten fra januar 2022 (evaluering av trosopplæring ...