• Syndsbekjennelsen i gudstjenesten : innhold og plassering 

      Gjære, Maria Vassli (Spesialavhandling, 2011-10-17)
      Jeg har valgt å avgrense denne oppgaven til syndsbekjennelsen som en del av den lutherske hovedgudstjenesten, hovedsakelig slik vi møter den i Den norske kirkes høymesse. Jeg vil ta utgangspunkt i den debatten som er rundt ...