• Sammen for sårbar ungdom. Om diakonalt kirke-skole-samarbeid 

      Gjærde, Marit Juven (Master thesis, 2016-08-26)
      Denne oppgaven tar utgangspunkt i problemstillingen: På hvilken måte kan skole og kirke samarbeide til det beste for sårbar ungdom?. Her legger jeg frem en dokumentanalyse med fokus på å finne en plattform for det diakonale ...