Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHusøien, Vidar
dc.date.accessioned2015-06-25T11:15:09Z
dc.date.available2015-06-25T11:15:09Z
dc.date.issued2015-06-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285683
dc.description.abstractKva slags preferansar har ungdom i alderen 16-17 år for deltaking i eit kyrkjeleg fellesskap? Og kva rolle spelar sosial kapital for ungdom i fellesskapet? I denne oppgåva ynskjer eg å belyse kvifor ungdom søkjer eit kyrkjeleg fellesskap. Om ein ungdom skal trivast bør vedkomande vere komfortabel i settinga. Ein riktig motivert ungdom vil då kunne nyte godt av alt det eit fellesskap kan kome med. Og eit fellesskap er viktig. Det sosiale er noko mange ungdomar oppsøker og set pris på. Det kyrkjelege fellesskapet har då også gjort suksess med å leggje til rette for ungdomen. Men det er dermed ikkje sagt at ein har eit fasitsvar på korleis dette skal gjerast. Det kan fungere så og så lenge, men plutseleg kan det seie slutt. Eg vil heller ikkje kome fram til eit fasitsvar, men eg vil likevel prøve å belyse nokon av sidene for kvifor ungdom deltek i eit kyrkjeleg fellesskap. Av dei ungdomane eg har intervjua så kan ein tydeleg sjå at den sterkaste tilknytinga til eit kyrkjeleg fellesskap er det sosiale aspektet. Anten det er fordi dei blir sosialisert inn i det, eller dei vel det rasjonelt fordi venane er der, eller fordi dei vil få fleire vener og skaffe seg ein sosial kapital så er det det sosiale som knyt dei for det meste saman.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.subjectkirkennb_NO
dc.titleEin ungdoms tilknyting til eit kyrkjeleg fellesskap - eit kvalitativt studie av ungdom i eit kyrkjeleg fellesskapnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Christianity studies: 152nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289nb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel