Show simple item record

dc.contributor.authorAas, Anne-Mari Bjølverud
dc.date.accessioned2021-10-25T09:03:02Z
dc.date.available2021-10-25T09:03:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2825231
dc.description.abstractDenne kvalitative masteroppgaven i teologi er innenfor fagdisiplinen praktisk teologi og faget sjelesorg. Problemstillingen retter søkelys på presten i møte med etterlatte etter selvmord. Forskningsspørsmålet for oppgaven er: «Hvordan erfarer prester møtet med etterlatte etter selvmord?». Jeg har dybdeintervjuet seks prester i et prosti om temaet. Gjennom intervjuene ønsket jeg å få frem deres erfaringer, fortellinger og refleksjoner. Oppgaven følger en abduktiv tilnærming og tar for seg sorgforståelse, varsling av dødsbud, sjelesorg i møte med sorgen etter et selvmord og selvivaretakelse for presten som blant annet er en hjelper i sitt yrke. Oppgaven viser hva informantene bidrar med som prester. De opplever arbeidet sitt som meningsfullt, men noen av informantene peker også på utfordringer, særlig etter dager hvor brå og uventet død har vært et fokusområde i arbeidet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectSelvmorden_US
dc.subjectSjelesorgen_US
dc.subjectEtterlatteen_US
dc.title«Nå er det faktisk viktig at jeg er her» : en kvalitativ undersøkelse av prestens erfaringer i møte med etterlatte etter selvmorden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber72en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record