Show simple item record

dc.contributor.authorMobæk, Elin
dc.date.accessioned2021-08-18T06:25:18Z
dc.date.available2021-08-18T06:25:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2769959
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: «På hvilke måter bruker og forstår ungdom homo som skjellsord?». Ideen til problemstillingen kom gjennom Dembra-undersøkelsen som ble gjennomført på min arbeidsplass høsten 2019. Den viste i likhet med tidligere forskning at homo er et av de mest vanlige skjellsordene blant ungdom i Norge. Hensikten med denne oppgaven har derfor vært å finne ut mer om hva som ligger bak bruken av akkurat dette ordet og hvordan ungdommer forstår homo som skjellsord. For å få svar på problemstillingen har jeg valgt å bruke individuelle intervjuer med fem ungdommer som går på skolen hvor Dembra-undersøkelsen ble gjennomført. Datamaterialet har blitt analysert og drøftet ved hjelp av ulike teorier, som gir ulike perspektiver på homo som skjellsord. Dette gjelder teorier knyttet til det språklige aspektet ved skjellsord, identitet, seksualitet og kjønn, homotoleranse og likestilling, og teorier knyttet til hatefulle ytringer i klasserommet. Gjennom analyseprosessen har jeg kommet fram til at skjellsordet homo brukes på ulike måter og i ulike sammenhenger. Dette kan være knyttet til uttrykk for følelser og et ønske om å såre noen. Ordet har gjerne en sterkere verdiladning enn å for eksempel kalle noen en dust. Ordet kan også brukes som en hersketeknikk i samtaler og diskusjoner. I tillegg brukes homo mellom særlig gutter når de tuller med hverandre. De bagatelliserer ordbruken fordi det ikke angår dem selv fordi de tilsynelatende er heterofile. Videre forståelse av ordet henger sammen med kjønn og seksualitet. Ungdommene har en forståelse av kjønn som heteroseksuelt, og når en gutt bryter med normene og forventningene til hvordan en gutt skal være, blir han kalt homofil. Til slutt gjør jeg en teoretisk drøfting av hvordan skolen kan forholde seg til elevenes bruk av homo som skjellsord.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjecthomofilien_US
dc.subjectordbruken_US
dc.subjecthomo - skjellsorden_US
dc.titlePå hvilke måter bruker og forstår ungdom homo som skjellsord?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber70en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record