Show simple item record

dc.contributor.authorBore, Inger Mangrud
dc.date.accessioned2020-09-10T11:38:21Z
dc.date.available2020-09-10T11:38:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677251
dc.description.abstractI en sekulær virkelighet der pluralismen gir stadig flere valgmuligheter når det gjelder valg av livsriter satser Den norske kirke på dåp. Med en problemstilling som spør Hvordan inviterer kirken til dåp i en sekulær kontekst? går avhandlingen inn og analyserer og drøfter invitasjon til dåp. Invitasjonene finner jeg på et utvalg menigheters hjemmesider. Avhandlingen har to forskningsspørsmål som gir hjelp til å svare på problemstillingen: Hvilke grunner til dåp gir menighetene på sine hjemmesider? Hvordan kan dåpsteologi forklares og formidles på en troverdig måte til mennesker i dag? Jeg har to ulike teoriområder i avhandlingen. Som teorigrunnlag for teologidelen har jeg valgt Harald Hegstads bok Dåpen - en nådens kilde. (Verbum Akademisk 2019). Dette er en nylig utgitt bok der luthersk dåpssyn er grunnlaget. Endringen i oppslutning om dåp i nyere tid utfordrer kirkens dåpsteologi, og boken er et bidrag inn i denne samtalen. Den andre teoridelen beskriver sekularitet, og her vil Charles Taylors bok A secular age (The Belknap Press og Harvard University Press 2007) gi grunnlag for forståelsen av samfunnet som preget av individualisme, pluralisme og autensitet. I denne samtiden søker kirken å nå ut med budskapet. Gjennom avhandlingen har jeg analysert dåpstekster på 30 menigheters hjemmesider. Jeg har delt funnene inn i fem kategorier. Det er både teologiske og andre grunner som har kommet til syne gjennom analysen. Denne analysedelen har vært den deskriptive delen av avhandlingen. Drøftingsdelen har vært den konstruktive delen av avhandlingen, og er gjort på bakgrunn av analysefunn. Hvordan kan kirken snakke troverdig om dåp i et sekulært samfunn? Avhandlingen har avdekket at kirken har noen ubrukte muligheter. Men kravet om autensitet som preger samfunnet utfordrer også kirken til å være tro mot Jesu oppdrag samtidig som den må være i dialog med samfunnet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectDåpen_US
dc.subjectinternetten_US
dc.subjecthjemmesideren_US
dc.subjectmenigheteren_US
dc.titleHvordan inviterer kirken til dåp i en sekulær kontekst? : analyse og drøfting av dåpsinvitasjoner på menigheters hjemmesideren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber71en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record