Show simple item record

dc.contributor.authorLian, Duh Tong
dc.date.accessioned2020-03-18T09:43:03Z
dc.date.available2020-03-18T09:43:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647333
dc.description.abstractProblemstillingen for denne avhandlingen består at en hovedproblemstilling med tre underspørsmål. Problemstillingen er: Hva kjennetegner Andrew Roots forståelse av relasjonelt ungdomsarbeid, og hvordan er denne forståelsen relevant for trosopplæringen i en norsk folkekirkekontekst? 1) Hvordan relaterer Roots tenkning om relasjonelt ungdomsarbeid seg til den ekklesiologisk-pedagogiske diskursen om trosopplæring innenfor Den norske kirke? 2) Hvordan kan Root bidra i forhold til spenningen mellom bredde- og dybdeidealet i trosopplæringen? Er Roots tenkning bare relevant for den kontinuerlige trosopplæringen eller også for den punktuelle? 3) Hvordan utfordrer Root det manglende inkarnasjonsfokuset og misjonsforståelsen i plan for trosopplæring? Jeg er interessert i Roots relasjonelle ungdomsarbeid. Derfor har jeg gjennomført en analyse med utgangspunkt i tre spørsmål: hvordan menneskets relasjon til Gud, til medmennesker og til seg selv kommer til uttrykk hos Root. Dette utgjør materialet for denne avhandlingen. Hovedmaterialet mitt er Andrew Roots Revisiting Relational Youth Ministry fra 2007. Jeg har også brukt Life Together (1996) av Dietrich Bonhoeffer som en støtte til påstander hentet fra Root. I tillegg har jeg brukt tre artikler, skrevet av Tveitereid, Fagermoen og Fjeldstad, for å supplere de tre ulike underspørsmålene. Jeg har brukt andre artikler, ordbok og nettsider for å gjøre oppgaven bredere. For å besvare oppgaven har jeg brukt praktisk-teologisk metode fordi jeg synes det er fruktbart å se på forholdet mellom praksis og teori. I tillegg falt det seg naturlig å bruke hermeneutisk metode som handler om teksttolkning ettersom jeg har analysert en bok. Jeg kom ikke frem til en bestemt konklusjon i denne oppgaven, muligens fordi relasjonelt ungdomsarbeid har sitt opphav i en annen kontekst. Konklusjonen er todelt, for relasjonelt ungdomsarbeid er på den ene siden relevant i en norsk folkekirkekontekst, mens den samtidig ikke overlapper fullstendig.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectRoot, Andrewen_US
dc.subjectungdomsarbeiden_US
dc.subjecttrosopplæringen_US
dc.subjectungdomen_US
dc.subjectDen norske kirkeen_US
dc.titleRelasjoner i trosopplæringen : en analyse og drøfting av hvordan relasjonelt ungdomsarbeid (Root) er relevant for trosopplæring i en norsk folkekirkekonteksten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber66en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record