Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Johanne Norum
dc.date.accessioned2020-03-18T09:02:45Z
dc.date.available2020-03-18T09:02:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647318
dc.description.abstractDenne oppgaven løfter fram takksigelsen som en kristen praksis hvor mennesker retter takk til Gud for alle gavene de har fått. Takksigelsen er særlig tilstede i nattverden og bordbønner, hvor mennesker takker Gud for blant annet nåde, liv og mat. Masteroppgaven søker å finne ut hvordan takksigelsen i nattverden og bordbønner kan bidra til å lære mennesker om deres forpliktelser overfor maten og skaperverket, spesielt i lys av klimaendringene. Dette henger sammen med forståelsen av at takksigelsen innebærer at mennesker har moralske og åndelige forpliktelser til å forholde seg til både Gud, maten og skaperverket med takknemlighet, respekt og kjærlighet. Oppgaven gjør en hermeneutisk tekstanalyse av Den norske kirkes nattverdliturgi og bordbønnene Gledens Herre og Herre, din jord bærer mat nok for alle utfra en økologisk hermeneutikk. Dette innebærer en vurdering av hvordan matens klimadimensjon og tilknytning til skaperverket framstilles i materialet, og en framstilling av muligheter for å uttrykke dette i større grad. Oppgaven baserer seg på teorier fra økoteologi, teori om gavers resiprositet og forpliktelse, den samiske takksigelsespraksisen sivdnidit/å velsigne, samt teorier om hvordan liturgi former teologi og moral. Oppgaven konkluderes med at takksigelsens forpliktende karakter og sammenheng med mat og klima, ikke er tilstrekkelig tilstede hverken i nattverden eller bordbønnenes ord og handlinger. Oppgaven løfter samtidig fram nattverden og bordbønnenes potensiale til å formidle dette. Dette potensialet kan komme fram i nattverden ved å i større grad fokusere på temaer som skaperverket, måltidsdimensjonen, fordeling, fellesskapet og nattverdselementenes karakter av å være mat, gjennom liturgiens ord og handlinger. Oppgaven legger også fram fem ulike kriterier som kan brukes i utformingen av nye bordbønner med fokus på takksigelsens forpliktelse i møte med mat og skaperverket.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjecttakksigelseen_US
dc.subjectNattverden_US
dc.subjectbordbønnen_US
dc.subjectøkologien_US
dc.titleVi spiser ikke for oss selv : om hvordan takksigelsen i nattverden og bordbønner kan forme menneskers forhold til mat og skaperverketen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber60en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record