Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFlatmo, Anne Talsnes
dc.date.accessioned2019-08-27T08:14:23Z
dc.date.available2019-08-27T08:14:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611106
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan forstås og vektlegges grønn diakoni i menigheter med høy samisk populasjon? Hovedfokus i denne oppgaven blir hvordan Den norske kirke handler i forhold til å ta vare på Guds skaperverk, med fokus på menigheter med høy populasjon av sørsamer i menigheten. Min økende interesse for kirkens klimaengasjement har påvirket min formulering og valg av problemstilling. Dersom og på hvilken måte dette eventuelt har preget mitt syn på og drøfting av min forståelse av tematikken, vil jeg komme tilbake til i metodedelen. For å belyse problemformuleringen vil jeg benytte kvalitativt intervju som metode. På den måten kan jeg tilnærme meg problematikken på en erfaringsbasert måte. Jeg har intervjuet seks personer med ulik bakgrunn i Dnk, diakoner, prester, representanter fra menigheten. I denne besvarelsen har jeg har ikke valgt å gå inn på menneskenes relasjoner til hverandre, selv om de også er en del av Guds skaperverk. Jeg vil ha med litt om anerkjennelse i diakonien, for å belyse samenes engasjement i lokalmenigheten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectDiakoninb_NO
dc.subjectmenigheternb_NO
dc.subjectsamernb_NO
dc.subjectDen norske kirkenb_NO
dc.titleGrønn diakoni : vern om skaperverket i et sørsamisk landskapnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Kristendomskunnskap: 152nb_NO
dc.source.pagenumber73nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel