Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMidttømme, Fredrik
dc.date.accessioned2019-02-18T13:52:47Z
dc.date.available2019-02-18T13:52:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2586012
dc.description.abstractDenne avhandlingen undersøker en tese om at 1. Joh 1,5-2,2 er skrevet for å korrigere tankegodset som kommer til uttrykk i en lesning av Joh 3,19-21 som etableres i første hovedkapittel. Denne lesningen gir inntrykk av at det er fullt samsvar mellom et menneskes utgangspunkt og dets resultat: gjør man det onde kommer man ikke til lyset. Følger man sannheten kommer man til lyset for å se at ens gjerninger er gjort i Gud. Denne lesningen gir lite rom for omvendelse eller frafall. Jeg etablerer at denne lesningen er en fullt ut legitim lesning, og at det dermed ikke er usannsynlig at noen i det johanneiske miljøet har hatt en slik forståelse av forholdet mellom utgangspunkt og resultat. Deretter analyserer jeg den språklige sammenhengen mellom 1. Joh 1,5-2,2 og Joh 3,19-21 for å vise at det er sannsynlig at de har blitt til i samme krets; språkbruk, terminologi og tankegang er svært likt. Deretter følger en analyse av 1. Joh 1,5-2,2 der jeg undersøker forholdet mellom et menneskes utgangspunkt og resultat. Spørsmålet er om 1. Joh 1,5-2,2 uttrykker det samme som Joh 3,19-21. Mine funn er at tesen styrkes: 1. Joh 1,5-2,2 uttrykker noe annet enn Joh 3,19-21, og jeg mener vi her har å gjøre med en bevisst korrigering av tankegodset jeg fant i min intuitive lesning av Joh 3,19-21. Dette støttes også av den språklige analysen: språklig er 1. Joh 1,5-2,2 og Joh 3,19-21 veldig like, men det er også vesentlige forskjeller. Det mener jeg styrker tanken om at 1. Joh forsøker å korrigere noe av det Joh 3,19-21 uttrykker. Tesen krever ikke litterær avhengighet for å legitimeres, men jeg mener allikevel å finne at det er sannsynlig at 1. Joh har kjent til teksten i Joh 3,19-21.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectFørste Johannes' brevnb_NO
dc.subjectJohannesevangelietnb_NO
dc.titleLa oss vandre i lyset slik som han er lys : er 1. Joh 1,5-2,2 en korreksjon av tankegodset i Joh 3,19-21?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151nb_NO
dc.source.pagenumberIX, 61 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel