Show simple item record

dc.contributor.authorÅsen, Marte Birkeland
dc.date.accessioned2019-02-07T13:14:44Z
dc.date.available2019-02-07T13:14:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584382
dc.description.abstractDenne oppgaven har hatt som sikte å undersøke hvorvidt anamnesisleddet «Gjør dette til minne om meg!» bør få mer plass i kommentarlitteraturen enn det har hatt frem til i dag. Jeg har arbeidet med å analysere 1 Kor 11,17-34, på bakgrunn av brevets sosiokulturelle ramme, med særlig vekt på forståelsen av hva det doble ἀνάμνησις retorisk betyr for perikopen. Oppgaven er tradisjonelt eksegetisk orientert, med innspill fra tradisjonshistorisk og retorisk/pragmatisk metode. Jeg har konstruert den «retoriske» konteksten for brevet, og tolket perikopen med denne som bakgrunn. To bidrag i forskningen av anamnesisleddet; Karl William Weyde og Joachim Jeremias har blitt presentert og vurdert. Begge viser at minne og Exodus hører sammen. Jeg har gitt min vurdering av prosjektene deres, for så å presentere min egen forståelse. De fem beleggene av ἀνάμνησις fra LXX har blitt gjennomgått, med konklusjonen om at de alluderer til, og trekker Israelsfolket inn i frelseshistoriens høydepunkt; Exodus. Ἀνάμνησις kan være en viktigere tolkningsnøkkel for perikopen om Herrens måltid enn det som ofte kommer frem i kommentarlitteraturen. Vi vet at korintermenigheten var mangfoldig, og bestod av en del jøder og gudfryktige hedninger, som kjente til tradisjonene og Skriftene. Apostelen kan ha ment å bruke perikopen om Herrens måltid oppklarende for å få bukt med splittelsene som ødela korintermenigheten, og styrke fellesskapet. Dette gjør han gjennom å minne menigheten om betydningen i Herrens måltid, med bakgrunn fra den jødiske påskefeiringen som skulle minnes Exodus; et minne som gjenoppleves og får konsekvenser for deltakerne i påskemåltidet. Det kan virke som om Paulus tolker Jesu død i exoduskategorier. Derfor er det Jesu selvoppofrende kjærlighet; døden på korset, som skal påminnes når menigheten kommer sammen for å feire Herrens måltid. Måltidet forplikter til å leve med Jesu selvoppofrende kjærlighet som forbilde, til beste for fellesskapet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectFørste Korinterbrevnb_NO
dc.title«Gjør dette til minne om meg!» : En analyse av 1 Kor 11,17-34, med særlig vekt på forståelsen av hva anamnesisleddet «Gjør dette til minne om meg!», retorisk betyr for perikopennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151nb_NO
dc.source.pagenumber66nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record