Show simple item record

dc.contributor.authorBerge, Torild Erichsen
dc.date.accessioned2018-10-02T13:45:39Z
dc.date.available2018-10-02T13:45:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565874
dc.description.abstractReligionsfaget i norsk skole har gjennomgått store endringer siden allmueskolen ble innført på 1700-tallet som kristelig konfirmasjonsundervisning. En av forandringene er at islam har gått fra å være én av flere valgfrie religioner til å være obligatorisk sammen med kristendommen. På bakgrunn av dette, samt samfunnsendringer og hendelser siden 80-tallet, ønsket jeg å se nærmere på om presentasjonen av islam har endret seg i lærebøker i religionsfaget. Oppgavens problemstilling er: Hvordan har presentasjonen av islam i Aschehougs lærebøker i faget Religion og etikk for videregående skole endret seg i tidsperioden 1982 til 2014? Valg av Aschehougs lærebøker ble gjort på bakgrunn av egen erfaring med noen av bøkene, samt forlagets lange historie som utgiver av lærebøker. Selve tidsperioden, 1982-2014, ble bestemt for å få en balanse i lærebøker utgitt før og etter at den offentlige godkjenningsordningen for lærebøker opphørte. Samtidig er det en interessant periode i det norske samfunnet. For å begrense omfanget av oppgaven, valgte jeg å fokusere på tre tema som er sentrale i islam, og som vil konkretisere problemstillingen: 1) Omtalen av profeten Muhammed 2) Jihad/ hellig krig 3) Kvinnens rolle i islam Metoden som ble valgt er kvalitativ analyse, nærmere bestemt retorikkanalyse, men jeg har i tillegg sett på hvorvidt islam har fått større plass i lærebøkene, endret plassering og om tema som tas opp er forandret. Studiens hovedfunn er at presentasjonen av islam har endret seg markant i tidsperioden, og jeg har funnet at det skjedde et skifte i presentasjonsformen mot slutten av 80-tallet. Det kan synes som om skiftet har skjedd uavhengig av forfatter, læreplan og bortfall av godkjenningsordningen, og jeg har derfor funnet at endringene som startet med lærebokutgaven utgitt i 1987, sannsynligvis skyldes andre påvirkninger, og drøftet endringene i en samfunnskontekst.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectislamnb_NO
dc.subjectlærebøkernb_NO
dc.subjectreligionspedagogikknb_NO
dc.subjectvideregående skolenb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.title«Islam i lærebøker gjennom 30 år – fra valgfritt til obligatorisk» : en undersøkelse av presentasjonen av islam i religionsbøker for den videregående skolen mellom 1982 og 2014nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Religionsvitenskap, religionshistorie: 153nb_NO
dc.source.pagenumber139nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record