Show simple item record

dc.contributor.authorSteinsvåg, Ane Thorp
dc.date.accessioned2016-08-08T12:33:28Z
dc.date.available2016-08-08T12:33:28Z
dc.date.issued2016-08-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2398193
dc.description.abstractDenne oppgaven har fått tittelen «Prestebarn, oppvekst og gudstro – en studie av prestebarns forhold til foreldre og til Gud». Studien har som hensikt å undersøke prestebarns oppvekst og gudstro. Gjennom kvalitativt forskningsintervju har fem barn av prester fortalt sin livshistorie, med hovedfokus på deres forhold til foreldre og til Gud. Oppgaven gir også en beskrivelse av disse informantenes religiøse praksis i oppveksten, samt deres muligheter for religiøs undring. Problemstillingen tar utgangspunkt i hvordan prestebarna presenterer egen oppvekst, og søker også å undersøke hvilke sammenhenger det kan være mellom barnas forhold til foreldrene og til Gud. Ana-Maria Rizzutos religionspsykologiske teori har som hensikt å utforske hvor menneskers gudsforestillinger kommer fra, samt hva som påvirker den videre utviklingen av disse. Hennes teori danner utgangspunktet for denne empirien. Oppgaven presenterer også tilknytningsteorier i et bredere perspektiv og diskuterer disse i lys av samtalene med de fem prestebarna. På bakgrunn av nevnte metode og teori, kommer det i dette arbeidet tydelig fram at det er klare sammenhenger mellom foreldrerelasjon og gudsrelasjon. Ettersom studien er basert på et relativt beskjedent materiale vil det ikke være mulig å trekke brede konklusjoner, men går man inn i den enkelte livshistorie vil man finne flere eksempler på at Gud først og fremst formes innad i familien. Videre kommer det tydelig fram i livsfortellingene at foreldreforhold kan overføres til gudsforhold, både i indre og ytre beskrivelser av Gud, samt den enkeltes forhold til foreldre og Gud gjennom livet som helhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectprestebarnnb_NO
dc.subjectGudstronb_NO
dc.subjectForeldrenb_NO
dc.titlePrestebarn, oppvekst og gudstro - en studie av prestebarns forhold til foreldre og til Gudnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220nb_NO
dc.source.pagenumber82 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record