Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEikeri, Camilla
dc.date.accessioned2016-08-08T09:27:12Z
dc.date.available2016-08-08T09:27:12Z
dc.date.issued2016-08-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2398100
dc.description.abstractTemaet for denne avhandlingen er religions- og etikkfagets betydning for elevenes holdningsdannelse. Et av formålene i religions- og etikkfaget er at det skal føre til holdningsdannelse, og hensikten med studien er å få innsikt i lærernes erfaringer og oppfatninger av dette målet. Den metodiske tilnærmingen i studien er kvalitativ og forskningen er basert på intervjusamtaler med fem religions- og etikklærere. De innsamlede intervjudataene er blitt transkribert, kodet og kategorisert for så å bli studert i lys av det teoretiske rammeverket. Oppgavens teoretiske grunnlag tar utgangspunkt i begrepene holdning, dannelse, toleranse, respekt og dialog. Datamaterialet drøftes i lys av teori, relevante aspekter i oppgavens temaområde, tidligere empirisk forskning og læreplanverk. Hovedfunnene viser at informantene har ulike erfaringer og oppfatninger av religions- og etikkfagets betydning for elevenes holdningsdannelse. Det foreligger først og fremst ulike tolkninger om begrepets betydning og formålet om holdningsdannelse. Fagets rammebetingelser, tidsnød, samt mangel på faglig kompetanse betraktes også som utfordringer for å realisere dette formålet. I tillegg oppleves toleranse og respekt som problematiske begreper i fagets formålsbeskrivelse med tanke på å vurdere elevenes måloppnåelse. Til tross for alle utfordringer oppfattes religions- og etikkfaget som å kunne være av stor betydning for elevenes holdningsdannelse. Det hentydes blant annet at faget og undervisningen kan gjøre elevene mer bevisste om egne holdninger, verdier, identitet og fordommer. I tillegg opplever informantene at fagets tema og metoder vil kunne utruste elevene til å imøtekomme ulike mennesker og meninger i det flerkulturelle samfunnet på en best mulig måte. Denne studien foreslår at tydeligere formål og begrepsbruk, mer tid, færre kompetansemål, faglig oppdaterte- og profesjonelle lærere, er noen konkrete områder man kan gjøre bedre for å realisere målet om holdningsdannelse i faget. I tillegg etterlyses en faglig diskusjon, et større fokus og mer forskning omkring holdningsdannelsens faktiske betydning, rolle og posisjon i skolen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectrle-fagetnb_NO
dc.titleEr det holdningene som glipper? : en kvalitativ studie av religionlæreres erfaringer og oppfatninger av religions- og etikkfagets betydning for elevenes holdningsdannelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220nb_NO
dc.source.pagenumber106 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel