Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Elisabeth
dc.date.accessioned2014-07-10T10:48:15Z
dc.date.available2014-07-10T10:48:15Z
dc.date.issued2014-07-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/197344
dc.description.abstractMitt hovedformål med oppgaven er å sette søkelys på hva det kan innebære å være en kritisk diakonal stemme i Norge i dag. Hvordan den kan komme til uttrykk, hva som kjennetegner den, samt belyse hvilke utfordringer og kanskje dilemmaer denne uttrykksformen kan bestå av. For å belyse dette har jeg valgt å bruke en kvalitativ tilnærming til praksisfeltet og benyttet to typer kvalitativ metode6. Jeg analyserer skriftlig materiale fra mediedebatten, og jeg har intervjuet tre sentrale personer i Kirkens Bymisjon. Den nevnte mediadebatten ved opprettelsen av Helsesenter for papirløse, synliggjorde både Kirkens Bymisjons stemme og andres reaksjoner på selve stemmen og opprettelsen av tiltaket. Dette har gitt grunnlag for å analysere denne. I tillegg har jeg ønsket å undersøke Kirkens Bymisjons selvforståelse rundt Kirkens Bymisjon som en diakonal kritisk stemme. Med diakonifaglig teori og andre fagretninger som støtte, vil jeg normativt drøfte mine funn opp mot det som beskrives i litteraturen rundt å være en kritisk diakonal stemme. Med dette som bakteppe har jeg valgt følgende problemstilling for oppgaven: Hva kan det innebære å være en kritisk diakonal stemme i samfunnet, sett i lys av Kirkens Bymisjons arbeid for papirløse migranter? Jeg håper at avhandlingen kan være et bidrag og en reflekterende stemme inn i det diakonale feltet, i forhold til hva det diakonale oppdraget kan bestå av i vår tid. Dette gjennom å koble sammen empiri fra diakonal praksis og relevante teoretiske perspektiv.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360nb_NO
dc.subjectKirkens Bymisjonnb_NO
dc.subjectDiakoninb_NO
dc.subjectPapirløse migranternb_NO
dc.title"Den kritiske diakonale stemmen i samfunnet". En kvalitativ analyse av Kirkens Bymisjons stemme for papirløse migranternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber102nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record