Show simple item record

dc.contributor.authorKløw, Margaret Birkedal
dc.date.accessioned2013-11-22T12:33:09Z
dc.date.available2013-11-22T12:33:09Z
dc.date.issued2013-11-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161381
dc.description.abstractHvordan ivaretar oppgavetekstene i utvalgte læreverk på barne- og ungdomstrinnet knyttet til emnet ritualer og høytider i hinduisme, kristendom og islam, kreative og praktiske arbeidsmåter? I oppgaven vil jeg først kort se på RLE fagets historie og planer, i den grad det berører problemstillingen i min oppgave. Før jeg går på undersøkelsesdelen av oppgaven, vil jeg ta for meg forskjellige teorier og bakgrunnsstoff som belyser kreativ og praktisk læring i skolen. Herunder vil jeg også se på læring i et sosiokulturelt og sosialt-kognitivt perspektiv. For å belyse min problemstilling vil jeg undersøke alle oppgaver på de angitte trinn, knyttet til det emnet og de religionene jeg har valgt. Jeg vil gjøre bruk av et skjema som deler oppgavene inn i ulike kategorier, og dette vil jeg gjøre rede for i undersøkelsesdelen. De innsamlede data vil fremvises i nummererte tabeller, dette for å tydeliggjøre funn og lette sammenligninger. Til slutt i oppgaven vil jeg oppsummere og drøfte funnene fra undersøkelsen og se om jeg kan gi et svar på oppgavens hovedproblemstilling: Om oppgaveformuleringene ivaretar kravet om varierte og engasjerende arbeidsmåter ved å etterspørre kreative og praktiske arbeidsmåter. Jeg håper at jeg ved oppgavens slutt vil kunne si noe om hvorvidt det er grunnleggende forskjeller i arbeidsmåter gjennom skolegangen, fra de lavere trinn på barneskolen, til de høyere trinn på ungdomsskolen. Blir det flere eller færre kreative og praktiske oppgaver gjennom skoleløpet? Jeg håper også å kunne gi et svar på om det er variasjon i arbeidsmåter mellom religionene, og hvorvidt det er forskjeller læreverkene i mellom. Jeg vil også være på jakt etter om det er «noe som mangler», arbeidsmåter jeg ville forventet å finne, men som er utelatt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectBarneskolerno_NO
dc.subjectungdomsskolerno_NO
dc.titleRLE - et fag med varierte og engasjerende arbeidsmåter? : en undersøkelse av oppgaveformuleringer i utvalgte RLE-lærebøker for barne- og ungdomstrinnet, med fokus på praktiske og kreative arbeidsmåterno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Christianity studies: 152no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283no_NO
dc.subject.nsiRLEno_NO
dc.subject.nsilærebøkerno_NO
dc.source.pagenumber79no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record