Show simple item record

dc.contributor.authorBø, Ole Kjetil
dc.date.accessioned2013-11-22T12:17:18Z
dc.date.available2013-11-22T12:17:18Z
dc.date.issued2013-11-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161379
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er hvordan norske kristne Israelsorganisasjoner forstår konflikten mellom Israel og Palestina sett ut fra hvordan religion og politikk blir kombinert. Kristne har i 60 år tolket de ulike hendelser i landet Israel /Palestina på svært forskjellige måter, og forståelsen av opprettelsen og ekspansjonen av staten Israel er en sak som har skapt stor splid i kristen- Norge. I hovedsak går polariseringen ut på at kristensionister tar Bibelen til inntekt for både landekspansjonen og fordrivningen av det palestinske folk, mens den motsatte posisjon forfekter en teologi som ikke forstår opprettelsen av staten Israel i 1948 som en profetisk oppfyllelse, men begrunner dens eksistens ut fra folkerettslige prinsipper. En faktor som ikke skiller de kristne er synet på kirkens anti-judaistiske arv, hvor en betrakter dette som en skamplett på kirkens historie. I denne avhandling vil jeg analysere tre norske organisasjoner som forstår seg som kristneorganisasjoner, og hvor deres arbeide og engasjement er knyttet opp mot det jødiske folk. Interessen vil ligge i hvordan disse respektive organisasjonene forstår konflikten ut fra sitt teologiske ståsted, og videre hvilke politiske konsekvenser deres teologi utkrystalliserer.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectIsraelno_NO
dc.subjectPalestinano_NO
dc.subjectKonflikterno_NO
dc.titleIsraels venner. En komparativ studie av tre kristne israelsorganisasjoners syn på landløftet og dets politiske implikasjonerno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Christianity studies: 152no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220no_NO
dc.subject.nsiLandløftetno_NO
dc.source.pagenumber97no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record