Show simple item record

dc.contributor.authorSollie, Ruth Eva
dc.date.accessioned2013-05-28T08:34:15Z
dc.date.available2013-05-28T08:34:15Z
dc.date.issued2013-05-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161321
dc.description.abstractDet er mulig å vurdere tidlig ultralyd fra ulike perspektiver. Undersøkelsen aktualiserer både medisinske, samfunnsøkonomiske og juridiske spørsmål. Jeg vil i denne oppgaven konsentrere meg om de etiske dilemmaene knyttet til undersøkelsen. Jeg vil gå inn i debatten fra et teologisk perspektiv. Ettersom dette er en oppgave i systematisk-teologi vil oppgaven ha et normativt siktemål. På bakgrunn av dette har jeg formulert følgende hovedproblemstilling: Hvordan bør teologisk etikk og antropologi forholde seg til tidlig ultralyd? For å kunne besvare dette spørsmålet har jeg formulert noen forskningsspørsmål. For det første må jeg avklare hva debatten om tidlig ultralyd handler om: Hva slags undersøkelse er tidlig ultralyd? Hva er formålet med undersøkelsen? Videre må jeg avklare vurderingsgrunnlaget for oppgaven. Hva er teologisk etikk? Hva innebærer en teologisk forståelse av mennesket? Deretter er det nødvendig å aktualisere spørsmålet om fosterets moralske status, kvinners selvbestemmelse og abort. Tidlig ultralyd er en undersøkelse som kan si noe om fosterets helse mens det enda er i mors liv. Denne informasjonen kan enten føre til at foreldre velger å bære frem barnet eller avbryte svangerskapet. Hva er fosterets moralsk status? Hva er forholdet mellom fosterets liv og kvinnens avgjørelsesmyndighet over egen kropp og eget liv? Videre er det nødvendig å avklare forholdet mellom funksjonshemning, sykdom og livskvalitet. I hvilken grad har kognitive egenskaper og fysisk helse betydning for livskvalitet? Hva kjennetegner et meningsfullt liv? Svaret på disse spørsmålene vil danne grunnlaget for å vurdere argumentene for og imot tidlig ultralyd. Jeg vil gjøre et forsøk på å gå bak de retoriske spissformuleringene og spørre: Er det holdbarhet i påstandene om tidlig ultralyd? I hvilken grad har argumentene moralsk verdi? Målestokken for denne vurderingen vil være teologisk etikk og antropologi. Tilsammen vil dette danne grunnlaget for å besvare hovedproblemstillingen: Hvordan bør teologisk etikk og antropologi forholde seg til tidlig ultralyd?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectUltralydno_NO
dc.subjectSvangerskapno_NO
dc.subjectEtikkno_NO
dc.subjectTeologino_NO
dc.titleHelsesjekk på fosterstadiet? : en systematisk-teologisk drøfting av tidlig ultralydno_NO
dc.title.alternativeFetal Health Care? A Systematic Theological Dissussion concerning Ultrasound Screening during the First Trimester of Pregnancyno_NO
dc.typeSpesialavhandlingno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151no_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Philosophical disciplines: 160::Ethics: 164no_NO
dc.source.pagenumber81no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record