Show simple item record

dc.contributor.authorSolbakken, Ida Marie
dc.date.accessioned2012-10-31T12:35:19Z
dc.date.available2012-10-31T12:35:19Z
dc.date.issued2012-10-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161313
dc.description.abstractJeg har stoppet opp ved en fremragende norsk maler, Harriet Backer, som blir ansett som en brobygger mellom realismen og mer moderne retninger på 1900-tallet. Hun har ved sine malerier Altergang i Stange kirke og Barnedåp i Tanum kirke gitt uttrykk for kirkelige handlinger og sentrale ritualer som Kunnskapsløftet nevner som mål for opplæringen. Samtidig vil hellighetsbegrepet kunne drøftes ut fra disse malerier uavhengig av malerens intensjoner med dem. En bakenforliggende tanke vil være at disse maleriene vil kunne være nyttige i skolens undervisning, selv om dette tema i seg selv ikke tas opp til drøfting. Med bakgrunn i de forannevnte betraktninger ønsker jeg med utgangspunkt i Harriet Backers malerier Altergang i Stange kirke og Barnedåp i Tanum kirke å belyse hvordan disse malerier uttrykker det hellige. Som hovedspørsmål har jeg derfor valgt: Hvordan kommer det hellige til uttrykk i Harriet Backer sine malerier Altergang i Stange kirke og Barnedåp i Tanum kirke?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectBacker, Harrietno_NO
dc.subjectMalerkunstno_NO
dc.subjectAltergangno_NO
dc.subjectBarnedåpno_NO
dc.subjectStange kirkeno_NO
dc.titleDet hellige i kunsten : en analyse av Harriet Backers malerier "Altergang i Stange kirke" og "Barnedåp i Tanum kirke"no_NO
dc.title.alternativeThe Holy in Art. An analysis of Harriet Backer's paintings "Altergang i Stange Kirke" and "Barnedåp i Tanum kirke"no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Christianity studies: 152no_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::History of art: 120::Painting, drawing, graphics: 122no_NO
dc.source.pagenumber79no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record