Show simple item record

dc.contributor.authorRøger, Dorrith Harestad
dc.date.accessioned2012-10-30T12:46:39Z
dc.date.available2012-10-30T12:46:39Z
dc.date.issued2012-10-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161161
dc.description.abstractPALS-programmet utgjør en overbyggende modell som har implikasjoner på alle skolens arenaer. Metoder og praksis som ligger innbakt i modellen kan være utgangspunkt for diskusjoner blant pedagoger, foresatte og i samfunnet generelt når det gjelder bl. a. belønningssystemet. Bokstavene i PALS henspiller på ordene positiv atferd, læringsstøttende systemer i skolen. I den amerikanske versjonen ligger det også et ordspill i pals,- kompiser. PALS-programmet måler sin suksess gjennom registrering av problematferd og konstatering av reduksjon av denne. I tillegg skal programmet være læringsstøttende. Dersom programmet har innvirkning på elevers atferd, må det være av interesse å se om det også har innvirkning på deres identitet. Identitetsperspektivet handler om grunnleggende aspekter ved det å være menneske. Dannelsesperspektivet angir en hovedretning for skolens arbeid med elever. Temaet for min oppgave hentes i dette området hvor PALS-programmets praksis møter en av skolens hovedanliggender,- dannelse, identitetsutvikling. Jeg vil gjennomføre min undersøkelse ved å undersøke hvordan skolens oppdrag er utformet. I tillegg vil jeg undersøke hva som ligger i begrepet identitet og hvordan identitet dannes. Gjennom studium av PALS-programmets utforming vil jeg undersøke hvordan dette henger sammen med identitetsdannelse.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectPALSno_NO
dc.subjectIdentitetno_NO
dc.subjectSkolenno_NO
dc.subjectIdentitetsdannelseno_NO
dc.titlePALS og identitet : en presentasjon og kritisk analyse av PALS-programmet i forhold til identitetsdannelseno_NO
dc.title.alternativePALS and Identity. A presentation and analysis of the PALS program in relation to identity formation.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281no_NO
dc.source.pagenumber79no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record