Show simple item record

dc.contributor.authorBraut, Ingvild
dc.date.accessioned2013-07-09T08:16:40Z
dc.date.available2013-07-09T08:16:40Z
dc.date.issued2013-07-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161135
dc.description.abstractDenne oppgaven har hatt som hensikt å besvare problemstillingen: «Hvordan kan Den norske kirkes kommunikasjon i dagens samlivsdiskusjon forstås i lys av en bredere samfunnsmessig og kulturell kontekst?». Samlivsdiskusjonen ble definert som diskursen om hva som bør ha forrang i den etiske vurdering av samliv: Rettigheter, verdi og behov for fellesskapet eller individet? Problemstillingen fordrer at kirkens kommunikasjon avstemmes eller forstås i lys av kirkens kontekst. Kirkens kontekst ble avgrenset til å gjelde følgende tre aspekter i Norge: A) Samlivs- og familiemønster B) Myndighetene - dominant kultur C) Kulturelle og samfunnsmessige tendenser For å avdekke sammenhengen mellom kirken og dens kontekst benyttet jeg kulturanalytisk metode som strategi (se kapittel 2). Med dette som strategi undersøkte jeg om kirken, som delfenomen, var medstrøms, supplerte eller ga motstand til sin kontekst innenfor samlivsfeltet. Ved hjelp av denne strategien kan man lettere avdekke innholdet i kommunikasjonen - nettopp fordi den er kontekstuelt avstemt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectDen norske kirkeno_NO
dc.subjectSamlivno_NO
dc.title"Sammen" - for hverandre? : en kulturanalytisk studie av Den norske kirkes samlivsetiske kommunikasjon. Uttrykker kirkens kommunikasjon individualistiske symptomer?no_NO
dc.title.alternativeFamily Ethics and Individualism The communication of the Church of Norway on family ethics - a cultural analytical study. Does the church express individualistic symptoms?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151no_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Philosophical disciplines: 160::Ethics: 164no_NO
dc.source.pagenumber161no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record