Show simple item record

dc.contributor.authorJansvik, Julie Antoinette
dc.date.accessioned2011-10-17T13:03:56Z
dc.date.available2011-10-17T13:03:56Z
dc.date.issued2011-10-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/161096
dc.description.abstractI denne avhandlingen ønsker jeg å se nærmere på identitetsspørsmålets betydning – spesielt den religiøse identitetens sentrale rolle - i møtet mellom kristne og muslimer her i Norge. Derfor velger jeg for det første å vie en del plass til redegjørelse og drøftning av ulike aspekter ved identitet og tilhørighet blant muslimske minoriteter. I tillegg vil jeg også se nærmere på tanken om at bevisstheten av den kristne kulturarven har blitt styrket blant mange nordmenn i møte med en sterk muslimsk tilstedeværelse. Videre vil jeg ta et nærmere blikk på Den norske kirkes mulige bidrag til følelse av nasjonalt felleskap og tilhørighet. Jeg mener dette er aktuelt i lys av tanken om at identitet har med tradisjoner og sosial forankring å gjøre - i tillegg til at identitet kan knyttes til tro, ideologi og erfaring1. Jeg vil også se nærmere på hvordan identitetsopplevelsen kan påvirkes i møte mellom troende kristne og muslimer. Tilslutt vil jeg drøfte hvordan identitetsopplevelse kan påvirkes i dialogen mellom troende kristne og muslimer. Avhandlingen beveger seg innenfor fagdisiplinene religionsvitenskap og praktisk teologi. Hovedproblemstillingen for denne oppgaven er: Hvor vesentlig er spørsmålet om religiøst forankret identitet med tanke på en åpen dialog mellom muslimer og kristne?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectKristneen_US
dc.subjectMuslimeren_US
dc.subjectReligiøs identiteten_US
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectNorgeen_US
dc.titleIdentitetsspørsmålets betydning i møtet mellom kristne og muslimeren_US
dc.typeSpesialavhandlingen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151en_US
dc.source.pagenumber61en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record