Show simple item record

dc.contributor.authorOlsson, Sarah Johanne
dc.date.accessioned2012-03-27T08:59:47Z
dc.date.available2012-03-27T08:59:47Z
dc.date.issued2012-03-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/160942
dc.description.abstractLæringsteorier er, og har alltid vært, mye diskutert. Hvordan lærer vi, hva er læring og hvordan foregår en læringsprosess? At det er viktig at kirken driver opplæring i tro, bør alle være enige i. Kirken er kalt til å spre budskapet, og med Den norske kirkes satsing på trosopplæringsreformen har læring i forhold til ungdom blitt et av hovedmålene. I 2008 ble 66,2 % av 15-åringene i Norge konfirmert i Den norske kirke.1 Flere undersøkelser, og min egen erfaring, viser at svært mange ungdommer endrer sitt syn til kirke og tro gjennom konfirmasjonstiden. Uansett hvordan man forstår begrepet læring, vil det være et sentralt tema i møte med konfirmasjonstiden. Blant de som driver konfirmasjonsarbeid er det uten tvil mange forskjellige læringsteorier tilstede, både bevisst og ubevisst. Forståelse av læringsteorier bør prege hva, og hvordan, man tenker om konfirmasjon. Konfirmasjon har vært gjennom store forandringer, både når det gjelder form og formål, og det er derfor grunn til å stille spørsmål ved hva slags læringssyn som dominerer i faglitteraturen vi finner om konfirmasjon, gjennom de siste ti årene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectKonfirmantarbeidno_NO
dc.subjectLæringno_NO
dc.subjectLæringsteorino_NO
dc.titleEn analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeidno_NO
dc.title.alternativeAn analysis of the different understandings of learning in specialist litterature concerning confirmation workno_NO
dc.typeSpesialavhandlingno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Christianity studies: 152no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283no_NO
dc.source.pagenumber58no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record