• «Tyskerne kom!» : Kirkekampen i Horten 1940-1945 

      Nornes, Andreas (Master thesis, 2018)
      Denne avhandlingen søker å få svar på to problemstillinger: Hvordan forløp den lokale kirkekampen seg i Horten menighet under den andre verdenskrig, og hvordan forholdt menigheten og samfunnet seg til de enkelte prestene ...