• Jesus som livets brød i Johannesevangeliet: nattverd? 

      Dyrkolbotn, Tone Marit Håland (Master thesis, 2016)
      I motsetnad til dei tre synoptiske evangelia, Matteus, Markus og Lukas, talar ikkje Johannesevangeliet direkte om nattverd. Kvifor er det slik? Er ikkje nattverd relevant i Johannesevangeliet? Eller kjem det fram på andre ...