• Nøysomhetens tidsalder : miljø og konsum i dydsperspektiv 

      Turnes, Britt Nodland (Master thesis, 2019)
      Verden står i dag overfor en alvorlig miljøkrise. De fleste seriøse forskningsrapporter peker mot en svært begrenset tidsramme, dersom vi skal ha mulighet til å snu situasjonen. Dette betyr mobilisering på alle nivåer. På ...