• Ole Johan Berntsen Kvasnes - mannen som ble NS-biskop i Stavanger 

      Torgersen, Harald Brummenæs (Spesialavhandling, 2012-09-21)
      I denne oppgaven ønsker jeg å se nærmere på OJBKs liv og virke. Jeg vil undersøke grunnene til at han forble lojal overfor den etablerte statskirken og ble en såkalt nazibiskop, og hvordan han utførte sin tjeneste. En ...