• "Du og jeg,-" : om barn som forbilde for vår relasjon til Gud 

      Tøndel, Anette Emilie (Master thesis, 2011-10-19)
      Det finnes en åndelig lengsel i Norge i dag. Vi trenger ikke gå langt for finne det. Økning av TV-program, litteratur og kurs rettet mot den åndelige sfære og etterspørsel av åndelige veiledere kan hentyde til dette. Jeg ...