• Myosotis. Forglemmegei. Om ensomhet og lengsel. 

      Svendsen, Aina Marie (Spesialavhandling, 2014-03-07)
      Det er denne tematikken, ensomhet og lengsel, jeg ønsket å undersøke nærmere i min spesialavhandling. En problemstilling i tilknytning til tematikken kan formuleres på mange måter, og jeg har valgt følgende formulering: Hvordan ...