• "I see a generation" : ungdom, lovsang og læring 

      Smith, Solgunn Philippine (Master thesis, 2011-10-19)
      Tema for denne avhandlingen innen kirkelig undervisning blir dermed nettopp det; musikk i trosopplæring, og da mer spesifikt musikksjangeren lovsang brukt i ungdomsarbeid. Avhandlingens problemstilling er: ”Hvilken ...