• Skam og synd : fortolkning av skam i lys av forståelse av synd 

      Sjaastad, Gunstein (Master thesis, 2011-10-19)
      Hva er skam? Svaret på dette vil være avhengig av en avklaring av hvilken type skam en har i fokus. Skam som fenomen kan deles opp i ulike typer, for eksempel kan det skilles mellom god og ødeleggende skam. Distinksjonen ...